Image for post
Image for post

Ascensiunea partidului AUR : o sinteză

Au apărut multe articole despre partidul AUR, dar nici un studiu. O să încercăm să oferim aici unul.

La alegerile parlamentare din 2020 au venit 5600 mii alegători, față de 6900 mii la alegerile precedente, o scădere de 19 % : practic, un alegător din cinci nu a mai venit. Partidele la putere (PNL) sau influente (PSD) au renunțat la alegeri prin corespondență, alegeri prin mail sau prin altă formă electronică, deși această posibilitate exista.

O fi descurajat pandemia de coronavirus prezența la vot ? Nici vorbă. La alegerile locale din 2016 prezența fusese…

Sarcasm and condescension

The present blog is about Conservative ideology and how it imagines the past. In fact, the Middle Ages and the epoch until 1800 was not so conservative.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store