Uniunea Europeană a publicat un document inter.n, Ghid de comunicare nediscriminatorie.

UE publică un Glosar de limbaj nediscriminatoriu pentru comunicarea internă şi externă. E un simplu ghid. Nu e obligatoriu nici măcar pentru europarlamentari. E, cum o spune titlul, nediscriminatoriu.

Daniel Funeriu îl califică drept “cretin”

În 1990, Gabriel Liiceanu publica un “Apel către lichele”. Dacă facem apel la cineva, nu-l putem califica drept lichea. “Ascultă, mă lichea !” Nu cred că aşa le vom atrage atenţia, necum colaborarea.

Dizabilităţi

Scriu despre subiect în calitatea mea de lingvist (bun). De la ciungi la handicapaţi la persoane cu dizabilităţi, oamenii cu…

Sarcasm and condescension

The present blog is about Conservative ideology and how it imagines the past. In fact, the Middle Ages and the epoch until 1800 was not so conservative.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store