Image for post
Image for post
Iran în anii 1970. Occidentalizarea, europenizarea, modernizarea Iranului a fost efemeră ; a Turciei a fost mai durabilă, fragilizată totuși după 2000. Dar Coreea, Japonia și parțial China participă la modernizarea generală a lumii.

Adevaratii europeni

Conferința lui Horia-Roman Patapievici, „Sinuciderea Europei?“ 27 februarie 2019, Ateneu, București.
Există, pe lunga listă de fallaciae, sau erori de argumentare, una care se numește informal ”No true Scotsman” : Nici un scoțian adevărat n-ar bea vin, ci whisky. Nici un scoțian adevărat n-ar mînca dimineața paella, ci porridge.

No true Scotsman

Exact asta face Patapievici. Dă o definiție restrictivă a Europei, apoi o compară cu Europa reală ; apoi afirmă că Europa se duce de rîpă.
E exact subiectul de care rîdea Caragiale acum un secol, ”românii verzi”.
În secolele XI-XIV, pentru slavi, românii = ciobani. În sîrbă, vlah înseamnă, alternativ, român și păstor. În 2019, mai sînt oare români cei care nu păzesc oi, ci fac programe software, nu poartă opinci, obiele, ițari, suman și cușmă, ci haine de jogging ? Și care nu stă la stînă, ci lucrează la Viena pentru ceva multinațională ? și e căsătorit cu o malteză ?
Tot așa și cu Europa. Există entități pe care le definim după un set mare și difuz de criterii. Entitatea X de acum un secol rămîne tot entitatea X un secol mai tîrziu, dacă are cel puțin 80 % dintre trăsăturile dinainte. Etc.
Europa secolului XII, de exemplu, e diferită de cea de azi : Spania e musulmană, în Ungaria există o importantă minoritate de cumani, popor turcic, dintre care o parte mare nu sînt creștinați ; lituanienii sînt încă păgîni, ca o mare parte dintre ruși, scandinavi și finlandezi.
Khaganatul avar ocupă parte din Ucraina, Dobrogea, cam toată România și Panonia. Face parte khaganatul avar din Europa ? Iese această zonă din Europa sub avari ? Khazarii ocupă Ucraina — face parte această zonă din Europa, în timpul khazarilor, sau nu ?
Dați Cezarului ce e al Cezarului

(minutul 30) ”Dați cezarului ce e al cezarului, spune Patapievici, fraza asta stabilește separarea dintre politic și religios.
Fraza e mîrșavă.
Cind Isus rostește fraza, Iudeea e ocupată de romani. E o țară sub ocupație. Oamenii îl întreabă dacă trebuie să asculte de preoții Templului, sau de ordinele ocupantului. Trebuie să plătească oare impozit ? Isus dă un răspuns subtil (figura de stil din fraza de mai sus e un polyptoton). Dar nu vorbește într-o țară creștină, cu rege sau împărat creștin.
Din secolul IV în Bizanț, și din secolul VI în Apus, regii și împărații sînt creștini. Abații mănăstirilor și episcopii vin din familii nobile. Regii și împărații donează terenuri, clădiri și bani Bisericii și mănăstirilor. A vedea vreo continuitate între ”Dați cezarului…” și noțiunea pur modernă, napoleoniană, a separării puterilor în stat, e o prostie. Regina Angliei este, în continuare șeful bisericii anglicane. Dacă există vreo separare, ea s-a făcut împotriva influenței Bisericii. Iluminiștii îi expulzează pe iezuiți. În America Latină în sec. XIX, în Franța, Spania și imperiul Habsburgic, statul luptă intens contra influenței politice a Bisericii. Din sec. XVIII-XIX, secularizările se țin lanț, din Rusia în imperiul Habsburgic în Franța în Portugalia în America Latină.

Napoleon al III-lea aprobă cucerirea statelor papale de către regatul Italiei, și vreme de cinzeci de ani, papii se consideră prizonieri în Vatican și interzic catolicilor să participe la alegeri în regatul Italiei.
Europa trece de la o simbioză între stat și biserică, la relații de conflict deschis. Patapievici ignoră și simbioza, și conflictul, și vede două mii de ani de continuitate a doctrinei separării bisericii de stat. În realitate, relațiile au fost complicate. După sîngerosul război de treizeci de ani, Germania se împarte în zone catolice și protestante : cuius regio eius religio : religia conducătorului feudal — rege, prinț, duce, conte — devine și religia supușilor. So much for the separation.

Și desigur Patapie tace mîlc despre cea mai evidentă separație dintre stat și biserică în Evul Mediu — biserica judeca un inculpat, îl declara eretic, și apoi îl dădea brațului secular ca să îl ardă pe rug.
O digresiune Patapievici folosește tot timpul expresia ”reglaj fin” parcă asta ar și explica ceva. E un tic verbal.
(min. 32) ”legile reprezintă legiferări, adică normări” (Bucureștii sînt un oraș atît de provincial, încît tautologiile trec drept gîndire profundă).
Capitalismul (minutul 34)

A tot vorbit Patapievici despre capitalism, pe care îl prezintă ca pe o homeostază perfectă a cererii și ofertei. Vorbește și acum. Ce nu spune : capitalismul apare prin distrugerea economiei medievale de bresle, cunoaște crize intense, și depinde de niște condiții politice optime, greu de obținut. Capitalismul nu poate exista fără instituții care să îl garanteze.

(min. 35) ”motivul pentru care bolșevicii cînd au confiscat proprietățile, au distrus și societatea, e fiindcă capitalismul nu e o orînduire economică, ci un tip de societate”.
Yeah, capitalismul e ok. Dar fraza de mai sus e absolut falsă și mincinoasă.
Bolșevismul înlocuiește absolutismul țarist, de care Patapievici nu pomenește de loc. Parcă ar vorbi de Elveția.

85 % din populația Rusiei erau țărani săraci. Exista capitalism în Rusia, care se dezvolta repede. Dar societatea era, fundamental, feudală și agrară, cu țar și aristocrație ; și mujici. Era o societate absolutistă. Avea capitalism fără democrație. Capitalism fără democrație a existat — în dictaturile latino-americane, în Coreea de sud, care a fost dictatură pînă în 1980.
Există democrații capitaliste, există totalitarisme capitaliste. Ceea ce a dărîmat Revoluția Rusă a fost absolutismul țarist. (Revoluția din februarie nu a fost bolșevică, nu comuniștii l-au detronat pe țar, din invidie că stătea pe tron și voiau să stea ei pe tron, nici din invidie că toată lumea îl adora pe țar și că vroiau ei să fie adorați).
Comunism și capitalism
Patapievici opune capitalismul și comunismul. El preia opoziția reducționistă pe care au făcut-o comuniștii înșiși. Societatea vestică nu se definește ca societate capitalistă (economic) ci ca societate democratică, pluralistă (politic). Comunismul e o compactare între un regim politic totalitar, al partidului unic, și a unei economii planificate, controlate. Dar, în rest, țările au economii mai mult sau mai puțin socializate.

Două ore durează discursul lui Patapievici

Să fim atenți mai ales la ce NU spune. Vorbește, desigur, de capitalism. Dar economiile Europei sînt profund diferite de SUA. Ar trebui oare ca sănătatea și educația să fie controlate exclusiv de stat ? Patapievici nu spune nimic. Ar trebui oare ca gazul, încălzirea, curentul electric, apa, să fie servicii de stat, cu prețuri controlate de stat, sau ar trebui privatizate ? Patapievici niciodată nu intră în detalii, fiindcă dacă ar vorbi de subiecte concrete, s-ar vedea imediat că opiniile lui sînt împărtășite de foarte puțini oameni din România. Libertarianismul pe care îl profesează (orice impozit e un furt) e o doctrină marginală și exotică în Uniunea Europeană.

The present blog is about Conservative ideology and how it imagines the past. In fact, the Middle Ages and the epoch until 1800 was not so conservative.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store