Breviar de insulte pentru alegerile prezidentiale din Romania

În noiembrie 2019 România are alegeri prezidențiale.
Mihai Neamțu a scris o carte de omagii lui Donald Trump.
Tonul encomiastic apăsat al cărții, slugărnicia băloasă l-au făcut
imediat popular în lumea politică, și a fost imediat primit cu urale în Partidul Național Liberal.

Finders keepers. Primindu-l cu urale ca ideolog șef al partidului, din cauza acestei cărți, la a cărei lansare a participat toată conducerea PNL, PNL a afirmat implicit că îl acceptă pe Trump ca idol politic.
Și România, și SUA sînt în campanie electorală. Iar Trump își împroașcă contracandidații cu insulte.

Devreme ce PNL și PMP nu s-au delimitat explicit de Trump, nici de stilul său politic, atunci contracandidații lor au voie să folosească aceleași metode.

Cum e Teodor Paleologu ?

Teodor Paleologu e un prostălău supraevaluat, un fraier slab, o impostură, un mincinos și un eșec, o marionetă stricată, un rîrîit amărît.

https://www.nytimes.com/interactive/2016/01/28/upshot/donald-trump-twitter-insults.html
https://journals.openedition.org/ejas/12132

Mai sînt zeci de insulte de folosit.

Degeaba ne spune Mihail Neamțu că el, Papahagi și Paleologu sînt intelectuali de elită, aristocrați și așa mai departe. Faptul că au optat deschis pentru Trump și insultele sale e dovada faptului că nu disting între elitism și populism.

The present blog is about Conservative ideology and how it imagines the past. In fact, the Middle Ages and the epoch until 1800 was not so conservative.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store