Image for post
Image for post

Zicea ceva Adrian Papahagi de teihoscopie, și atunci Eusebiu, care e mai slab de înger, s-a lăsat impresionat.
Deci aici un scurt ghid și îndreptar pentru cei care vor să se exprime cultivat.
Să lăsăm greaca veche, deși ar fi fost limba de folosit în citate katexokhen ; e totuși complicat de folosit, kai ta loipà. De latină nici vorbă, o spun stante pede, coram populo, aperto libro, urbi et orbi : citate din latină găsești unde vrei, la tot pasul, calci pe ele ca pe dude.
Greaca te duce maximorum la egalitate cu teapa snoabă a lui alde Papahagi-Paleologu-Patapievici.
Limba de dat citate e, desigur, aramaica. Nu ține nimeni pasul :

Uite, a început anul școlar, s-au terminat yomei de-pagrá, și a intrat și al meu al mic la școală, și sînt îngrijorat, ceilalți cine știe ce girsa de-yankutá aduc de acasă, și ce-o să învețe ăla micu de la ei. Dar sperăm că o să aibă, nu-i așa, un raya mehemná. Și am auzit că o să-i ducă la grădina zoologică, să vadă, nu-i așa, kheivat berá ve-ofei shemayá. Acuși e unu, ies și ei, eu aștept yekum kaimá min mesivtá.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store