Oglinda de cremene de la Catalhoyuk

Despre oglinzi si o naivitate a lui Maimonide

Despre oglinzile de bronz

I Corinteni

13:12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

Videmus nunc per speculum in aenigmate.

Talmud Bavli, Sanhedrin 97b

אספקלריא

Ghemara spune : Abaye se referă la lamed-waw tzadikim / cei treizeci și șase de drepți ai pămîntului care văd gloria lui Dumnezeu printr-o aspaklaria luminoasă (transparentă) ; al lui Rava, la cei care o văd printr-o aspaklaria întunecoasă, be-aspaklaria she-eino meira.

Ovadia Bartenura, în secolul XV, spune că e vorba de o oglindă. Rambam, în sec. XII, mai naiv și anacronic, spune că e vorba de o lentilă.

În India, în statul Kerala, în localitatea Aranmula, încă se mai fac oglinzi de bronz.

Cele mai vechi oglinzi au opt mii de ani, sînt din cremene, de la Çatalhöyük din Turcia.

CIL VI 33911, o inscripție de la Roma, e o piatră funerară : artis ispeclararie Sabinius Santias anima dulcis qui vixit annis XLVI.

Această inscripție în care specularia are proteză și sincopă e o rarissimă explicație a lui aspaklaria din aramaică, și ne sugerează că pronunția bună e ispeklaria.

The present blog is about Conservative ideology and how it imagines the past. In fact, the Middle Ages and the epoch until 1800 was not so conservative.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store