Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Alba Iulia. Costumele de cosplay (ștrumfi ? Star Trek ?) . În poza din dreapta, Nicolae Manolescu, zis și cavalerul-fără-gît.
Image for post
Image for post
Arad. Bliomaren strivit proaspăt din tub. Pantone Blue 072.
Image for post
Image for post
Arad, Universitatea Vasile Goldiș. Gen ”profesorii de magie de la Hogwarts”.
Image for post
Image for post
Bacău. Costume negre, demne. Mortiere (așa le zice la pălăriile alea negre) de tip deltaplan.
Image for post
Image for post
București, Facultatea de Drept. Costume decente, de tip ”solduri la pompele funebre”. Arată OK, după părerea mea.
Image for post
Image for post
București, Universitatea Cantemir. Din opt participanți, cinci sînt cărunți vopsiți blond.
Image for post
Image for post
Constanța. Tocă de catifea, tip fes de noapte Biedermayer, (smocking cap în engleză, chechia în franceză). Costume drăguțe, de tip bal mascat de Haloween.
Image for post
Image for post
Craiova. Deltaplane și mantale de tip Qatar / Oman.
Image for post
Image for post
Galați, și celebra pălărie în formă de pantof cu toc.
Oraadeaaa (not fun).
Image for post
Image for post
Sibiu. Tipicul costum de Moș Crăciun de mall.
Image for post
Image for post
Suceava (okei)
Image for post
Image for post
Tîrgoviște : albastru fluorescent.
Image for post
Image for post
Tot Tîrgoviște, clanul Soprano.
Image for post
Image for post
Timișoara, Costumul tip Cosplay.
Image for post
Image for post
Timișoara, Facultatea de Medicină. Ciucurii tip ” golden shower” sau ”ciuful lui Trump”

The present blog is about Conservative ideology and how it imagines the past. In fact, the Middle Ages and the epoch until 1800 was not so conservative.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store