Generator de cercetare stiintifica clujeana

1)Ia un nume de autor :
Pompei Cocean / Sempronius Pănușă / Vipsanius Pupăză / Agrippa Nădrag
2) Ia un nume de articol :
Cîrțocleasca, caracteristici ale Geworfenheitului topocronologic.
Tîrlișua ca spațiu mental habitațional /
Spermezeu, orizontul vectorializării spațiale/
Giurtelec-Vîrșolț — strategii ale topicalizării meleagului
3) Treci direct la subiect :
În acest context, opinia descendenţei populaţiei sale, neaoş românească, din creuzetul spaţiului mental arhetipal carpatic edificat de daci secole la rând, împrospătat şi diversificat ulterior de melanjul daco-roman este cât se poate de plauzibilă.
/…./ Rădăcina topicului, „târlă”, fiind evidentă, mai naşte discuţii sufixul „şua”. Dacă acceptăm provenienţa dacică a celor două sintagme, aşa cum susţine Gheorghe Nicula, iar semnificaţia celui de-al doilea termen ca definind o zeitate a strămoşilor noştri, lucrurile se simplifică mult, prin asociere semantică rezultând Târlişua, adică „Târla zeului (zeiţei)”.
§ Numele misterios ”Cîrțocleasca” pare a fi de sorginte daco-getică, și înseamnă ”meditația inițiaților” așa cum arată Adalbert Adumistrachioaii în cartea sa ”Comoara toponimelor dacice din România”
§ Toponimul Spermezeu vine din traco-dacul ”Sarmis-Zeu” sanctuar dedicat zeului Sarmis.
§ Satul a dat personalități ca Timoftei Găurean, Ioan Câţcăoan, /…/

Apelativele „târlişuan”, „spărmăzan” şi „cîrțoclac”, cât şi poreclele atribuite locuitorilor celor trei aşezări (cotoroambe, coleşări şi cilioi) sunt o dovadă certă a individualizării lor ca entităti aparte.

§ atestat în 1300 something… cutuma satului impune să nu minți să nu bați să vorbești frumos… mai enumerăm intelectuali fii ai satului ca
Macrobius Tărîță, laborant la laboratorul de coprocultură din Gherla…
Seianus Drojdioară, lucrător la punctul de verificare trichineloscopică de pe lîngă piața publică Șieu-Măgheruș…
Veta Jucu, kinetoterapeută la Düsseldorf ….

Astfel se fac cariere în geografie. Să uităm de GIS și de restul.

The present blog is about Conservative ideology and how it imagines the past. In fact, the Middle Ages and the epoch until 1800 was not so conservative.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store