Image for post
Image for post

Un conflict intens s-a iscat între medici și teologi.
”N-am mai auzit în viața mea expresii atît de scîrnave” ni s-a mărturisit protosinghelul Pafnutie Pufoșel de la Zăvorîta.
Am urmărit împreună cu el un scurt clip al unui ipochimen care se recomanda ”conf. dr. Victor Cristea, imunolog”.

”- Exegeza, Duhovnicia, Istoria Bisericii, Patristica, bizantinologia, apologetica, catehetica, omiletica, dreptul canonic — niște discipline ochei, zicea el.
Exegeză — mă rog, interpretezi și tu acolo cum te taie capul. Istoria bisericii, mă rog, au ajuns patriarhi, au murit — scrii și tu niște date pe tablă. Sinoade, alea alea. Patristică — cine ce cărți a scris. Bizantinologie, la fel.
Apologetică — păi arăți că ortodoxia e mai de bun simț ca budismul și șintoismul, trece ora. Catehetică, omiletică, cum să vorbească și ei în public, să nu se bîlbîie.
Dar dogmatica ? Dogmatica e o escrocherie. Dogmatica e o escrocherie ordinară, scornită de ultimii labagii. Persoanele sfintei treimi ? o tîmpenie. Purcederea duhului sfînt ? Un rahat ! teandric ! kenosis ! kerygma ! dogma euharistică ! cele șapte taine ! ierurghii ! providență și gnoză ! iconodulie ! imaculata concepție ! — numai aiureli, deliruri, labă, palavre, vorbărie de muiangii, brașoave de cîrciumă !

 • - Numai ascultă-l ce spune, zise șoptit părintele protosinghel, amărît.
  ”Toată teologia dogmatică e alcătuită din baliverne, fleacuri, basme, verzi și uscate ! aiureli bîiguite de niște nebuni aflați în delir, de niște demenți bezmetici !
  - Oare de ce zice el asta ? am încercat să aflu, indirect.
 • Nu știu, păcatele noastre, spuse Pafnutie, foarte amărît, netezindu-și barba foarte albă.
  - Luna trecută — acuma de praznicul sfintei mucenițe cea întocmai cu apostolii, Tecla — că se deschidea anul școlar — l-am trimis la București pe ieroschimonahul Polipie.
  A ținut o conferință ”Vaccinurile, amăgire diavolească și ucidere a copiilor”. Am pus-o și noi pe canalul de Vimeo al mănăstirii. A preluat-o și a promovat-o și patriarhia — și… și frații monahi din republica Moldova.
 • - Mai arată-i și aia — zise de lîngă el arhimandritul Evlampie. Aia cu ăla..
  - Da, zise Pafnutie. Alt clip.
  M-am uitat și la al doilea clip.
  O individă ultra-suspectă, pe care burtiera o prezenta drept ”profesor de alergologie, prof. dr. Delia Deleanu” :
  - Teologia dogmatică e o escrocherie de atras nătăfleți, un alba-neagra cu cuvinte, o salată de cuvinte ca ale bețivilor ! Vorbărie goală, dicteu automat, căcaturi dadaiste ! Asta e teologia dogmatică ! răcnea ea.
  - Și mai îi și articolele alea două tipărite în presă — suspină din rărunchi gheronda Meletie. Unde le-am avut puse… Să le citească domnul.
 • - Voi de ce v-ați băgat ? zic eu.
  - La imunologie se pricepe toată lumea — zise Polipie. Sînt clipuri pe YouTube. Repede înțelegi despre ce-i vorba. Vaccinurile omoară copiii. Și articole sînt online. Multe. Numai cauți ”vaccin — omorît” și găsești mii de cazuri.
 • - Dacă vă băgați în imunologie, nu vă mirați că și imunologii se bagă în teologie, zic eu.
 • Doar atît am zis și noi, că imunologia e o escrocherie. De oncologie, farmacologie, histologie, anesteziologie, neurologie, radiologie, fiziopatologie, hematologie, urologie, obstetrică și psihiatrie n-am zis nimica. Și nici de oreleu. Și nici de ortopedie n-am zis nimica.
  Decît atîta am zis — că vaccinurile sînt o conspirație a Big-Ferma să omoare copiii mici nevinovați.
 • - V-ați pus cu imunologii. Vai de curu’ vostru. Vin vremuri de restriște.
  - Ce restriște ? întrebă panicat gheronda.
  - O să vă dea la topit cărțile de dogmatică. Toate. O să scoată complet materia de la teologie, și o s-o epureze din biblioteci. O să aveți ruguri mari și călduroase aici în curte.
  — Vai de noi ! exclamară cei trei, cu mîna pe barbă.

The present blog is about Conservative ideology and how it imagines the past. In fact, the Middle Ages and the epoch until 1800 was not so conservative.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store