Image for post
Image for post

Am fost condamnat la închisoare în virtutea legii 22/2019 care pedepsește propaganda comunistă.
În fapt, am recomandat la curs studenților să citească Isaac Babel și le-am spus că Iuri Lotman e un semiotician foarte important. Ambele intră sub incidența articolului 14 literele b), c) combinate cu art. 22 lit. a) — propagandă sovietică.

Ianuarie 2020

Am ajuns la închisoarea de la Sighet.
Ștefan Baghiu deja este aici — juca tenis cu Dan Alexandru Chiță, juca cărți cu Aurelian Giugăl, au luat șapte ani în fond, opt ani în apel, șapte ani în recurs. Toți sîntem pe același etaj. E și Vasile Ernu. Victoria Stoiciu e în cealaltă clădire.

mai 2020
David A. Marin de la PSR a împlinit 18 ani și l-au transferat de la Penitenciarul de minori Craiova. Cînd l-au adus, l-au bătut foarte rău, fiindcă a pretins să i se zică ”tovarășe” și a refuzat să i se tundă părul lung, blond.
30 mai 2020
am aflat că directorul închisorii Sighet, unul Ciolpan, a murit în explozia mașinii. O să numească pe altul.
David Marin ne explică serviabil că un proprietar de atelier de reparații a refuzat să-i facă unui angajat carte de muncă. ”așa devine omul comunist — după cinci ani de muncă la negru”. ”I-au dat niște tovarăși cu ce să explodeze mașina torționarului”.

8 iunie
avem alt director de penitenciar, unul cu față rotundă, plată, butucănoasă, Amarghioalii.
La apelul nominal de la ora cinci dimineața, care e totdeauna cu răcnete și bătaie de bulane în ușile celulei, Claudiu Turcuș i-a zis încet sub nas :
”Băiatul tău, Luca Amarghioalii, a plecat ieri cu autocarul în excursie cu clasa la Scărișoara. Acuma sînt cazați la cabana Dealul Frumos. Acum o oră a izbucnit un incendiu la cabană și care copii au putut să iasă la timp, au ieșit în dezordine. Sper sincer că ăla mic e în afara primejdiei”.

1 iulie
Nu mai avem apeluri nominale. Un gardian trece pe la ora două cu cafelele.
L-am întrebat pe Claudiu Turcuș ce s-a întîmplat cu băiatul directorului. Mi-a spus doar că șoferii de autocar fac și ore neplătite, și cameristele de la pensiuni sînt plătite foarte adesea jumătate legal, jumătate cash. ”Nu se duce inspecția muncii în creierii munților”.

5 octombrie
Inspecție de la direcția penitenciarelor Cluj.
Trei inspectori meschini, Garcea tipici.
Cel care părea să fie șeful a înghețat cînd Țăranu, foarte blajin, și-a scos telefonul din buzunar (telefoanele sînt interzise) și i-a arătat un video: uite, băiatul matale chiar acuma are română, uită-l, chiar acum răspunde. Deci, dacă vrei ca micul Codrin-Mario să-și vadă de studii liniștit, și să nu-și rupă doamne ferește un picior sau chiar mai rău — eu zic să fii băiat de comitet și să scoți toți interlopii de la parter, că ne deranjează.

2 noiembrie
au adus la parter niște muncitori proaspăt condamnați pentru asociere comunistă, voiau să facă sindicat — în locul infractorilor. Deocamdată fac marxism dialectic cu David Marin luni și marți dimineața, economie politică luni și marți după masă cu Dan Chiță. Miercuri se fac Karl Liebknecht, Roza Luxemburg, Kautsky. Social-democrație încep abia semestrul viitor. Jijek și Althusser, abia anul ce vine. Guy Debord și Castoriadis la fel. Și Lukacs.
Joia, vinerea și sîmbăta sînt doar două ore de curs dimineața, rusă și germană, și după-masă studiu individual.

22 aprilie 2021

Avem și mîncare bună de cînd a trecut A. Holter pe aici. Azi ne-au făcut fazan cu sos de piper verde.
”Știm și noi că e ziua de naștere a lui Lenin azi” a zis discret directorul închisorii în urechea lui David Marin. La care el a răspuns ”vezi că e închis sezonul de vînătoare la fazan. Noi nu acceptăm ilegalitățile”.
A trimis toți fazanii la azilul de bătrîni din Sighet.
Eram toți supărați pe David Marin și ne lăsa gura apă.
”Vrea să ne intre pe sub piele, nenorocitul — a zis el scurt. Nu trebuie să-l lăsăm. Nu merge cum vrea el.

Mai 2021
Bătrînul tovarăș Gheorghiță Zbăganu e cel mai bătrîn dintre deținuți. Are aproape șaptezeci de ani. Fiind cel cu experiența pedagogică cea mai îndelungată, e însărcinat cu examinarea gardienilor.
La ideologie sînt bunicei, la istoria mișcărilor muncitorești și revoluționare — slabi. Facem ședință ca să întărim predarea istoriei mișcărilor muncitorești și revoluționare. ”Trebuie cel puțin un semestru pentru America Latină, altul pentru Asia, unul pentru Europa și America de nord, unul pentru Rusia”.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store