O carte provinciala despre Coronavirus

Se vede un pattern general : o treime din colaboratori, colegi de-ai lui Șoitu, toți profesori de științele educației și pedagogie. Restul, mari demnitari publici, majoritatea achitați în scandaluri de corupție : Beuran, Ghicov și alții.

16 din 50, adică 32 %, pedagogi și sociologi, nu se pricep la imunologie. 12 teologi, 24 %, nu se pricep la imunologie și viruși. 6 istorici, critici literari, filozofi, 12 %, care nu sînt nici ăștia imunologi nici geneticieni. 7 medici, 14 %. Să nu ne luăm după eticheta generică ”medici”. Astărăstoaie a fost doar un mediocru obraznic. A făcut medicina, dar era foarte slab, s-a specializat în medicină legală, aia care dă certificatele de deces. Beuran, chirurg și escroc, Burlui, dentist — nu se pricep nicicare la imunologie. Doina Azoicăi, epidemioloagă, dar slăbuță. 6 obraznici care-și dau mereu cu părerea despre orice în mass-media 12 % din total, niște muște în lapte.

A apărut o anthologie despre coronavirus, Covid, colivia noastră, cu cinzeci de autori.

Cartea e coordonată de unul Laurențiu Șoitu. Scriem mai jos profesiile autorilor, și discutăm de ce dup-aia.

Laurentiu Șoitu, pedagogie

Ioan Neacșu, pedagogie

Ion Negreț-Dobridor, pedagogie

Stefan Boncu, pedagogie

Gabriela Grosseck pedagogie

Serban Iosifescu, pedagogie

Simona Sava, pedagogie

Liliana Romaniuc, pedagogie

Carmen Mihaela Crețu pedagogie

Venera Cojocariu, pedagogie

Viorel Prelici, pedagogie

Adrian Ghicov pedagogie

Delia Vîrgă pedagogie

Emil Stan pedagogie

Laura Malița sociologie

Nicu Gavriluță sociologie — 16 din 50, adică 32 %, pedagogi și sociologi, nu se pricep la imunologie.

PF Daniel, teolog

IPS Aurel Perca, teolog

Teofan, teolog, boaita de la Constanța.

Pr. Egidiu Condac, teolog

Episcopul Ignatie, teolog

Wilhelm Danca, teolog

Nicolae Dascălu teolog

Ion Vicovan, teolog

Crin-Triandafil Theodorescu, teolog

Constantin Sturzu, teolog

Anton Adămuț, teolog — 11 teologi, 22 %, nu se pricep la imunologie și viruși

Theodor Codreanu, eminescolog

Ioan-Aurel Pop, istoric

Andrei Marga, filozof

George Bondor, filozof

Aurel Codoban, filozof

Mircea Dumitru, filozof

Alexandru Surdu, filozof

Ilie Rad, jurnalism 6 istorici, critici literari, filozofi, 12 %, care nu sînt nici ăștia imunologi nici geneticieni.

Bogdan C. Simionescu, chimist

Vasile Astărăstoaie, medic

Mircea Beuran, chirurg

Grigore Tinică, cardiolog

Dana Baran, nefrolog

Eugen Țârcoveanu, medic,

Vasile Burlui, dentist

Doina Azoicăi, epidemiolog — 7 medici, 14 %. Să nu ne luăm după eticheta generică ”medici”. Astărăstoaie a fost doar un mediocru obraznic. A făcut medicina, dar era foarte slab, s-a specializat în medicină legală, aia care dă certificatele de deces. Beuran, chirurg și escroc, Burlui, dentist — nu se pricep nicicare la imunologie. Doina Azoicăi, epidemioloagă, dar slăbuță.

Dan Puric, chibiț

Rasvan Popescu, geolog

Mihai Mălaimare, actor

Mihai Dinu Gheorghiu, logoped

Marian Răduț Bîlbîie, colonel

Gheorghe Popa ? 6 obraznici care-și dau mereu cu părerea despre orice în mass-media 12 %.

The present blog is about Conservative ideology and how it imagines the past. In fact, the Middle Ages and the epoch until 1800 was not so conservative.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store