România creștină în Europa.
Pe 17 noiembrie 2018 va avea loc Convenția națională ”România creștină în Europa”.
Cum e un proiect național, se va ține într-un loc cu nume neaoș, Wonderland Resort, Grande Vista.
Vor fi zece vorbitori. Pe lîngă the usual suspects, va străluci prin absență Adrian Papahagi, prea extremist pînă și pentru un grupuscul conservator reacționar.
Ia să vedem vorbitorii :

Image for post
Image for post
Marian Cioceanu, fotografie Agerpres redusă.

Marian Cioceanu a scris două cărți, Elemente specifice în nutriția prepelițelor, și Ghid tehnic pentru creșterea prepelițelor, ambele în 2005.
Și-a dat doctoratul cu Investigatii privind valoarea nutritivă și efectele terapeutice ale oului de prepeliță, sub conducerea unuia Prof. Univ. Dr. Iulian Togoe, profesor de imunologie, 2009. Din doctorat a mai scris și un articol Valoarea nutritivă și perisabilitatea oului de prepeliță, în 2010
A mai obținut și un Masterat in certificarea produselor halal și kosher în 2015. Și el, și Avram Fițiu, alt vorbitor la această conferință creștină, lucrează în domeniul agriculturii și zootehniei biologice. Predă la Universitatea Ecologică din București, cea cu multe filiale (Bistrița, Brăila, Focșani, Tulcea, Deva). Deși e născut la marginea Bucureștilor, poartă, nu știm de ce, o cămașă populară (care, la o privire mai atentă, pare iie femeiască) ; și un clop de cioban din Mărginimea Sibiului.
E nelămurit de ce religie este : patronează un ONG, Fundația Patriarhul Avraam, care organizează festivități și comemorări israeliano-române ; participă la întruniri despre evreii mesianici.
A fost consilier prin Ministerul Agriculturii în 2001. Face niște grisine din făină integrală pe care le vinde sub marca Dr. Avraham (cu portretul lui, cu barbă și pălărie)

Image for post
Image for post
Acesta e și portretul.

Și portretul, și numele, și denumirea produsului vor să evoce origini iudaice pe care Marian Cioceanu nu le are. dar pe care le introduce, naiv, sperînd să-și vîndă produsele unui public de evrei religioși.
Și costumul popular cu clop, și prenumele vetero-testamental le folosește strict utilitarist, alternativ. Semnează ba ”Avraham Cioceanu” ba ”Marian Cioceanu” în funcție de circumstanțe.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store