Image for post
Image for post

Partidul PLUS l-a eliminat din comitetul de conducere pe profesorul de agronomie Avram Fițiu, din Cluj, pentru participarea militantă la Coaliția pentru familie, susținerea legionarului Marian Munteanu și a partidului său, și pentru faptul că a indicat satul Jupa ca loc de naștere al lui Decebal (lucru aflat de el în cartea De bello dacico a lui Simion Lugojan — deși autorul indică în prefață, ab initio, expressis verbis, coram populo, sua sponte, că e vorba de o carte de ficțiune).
(știri din presă)

Image for post
Image for post

Facultatea de Istorie a impus ultimativ, și rectoratul Universității Babeș-Bolyai din Cluj a acceptat, acordul de mai jos :

Acord

Noi prof. dr. doc. Cotiso Draia, decan al Facultății de Istorie și Arheologie a Universității Babeș-Bolyai din municipiul Cluj-Napoca, împreună cu șefii de departament, șefii de laboratoare, profesorii, conferențiarii, lectorii, asistenții, preparatorii, bibliotecarii acestei facultăți, ne angajăm prin prezenta să nu
a) recomandăm soiuri de plante adaptate condițiilor pedo-climatice din nici o zonă a României, de cîmpie, colinară sau montană,

b) să nu recomandăm ierbicidări, fertilizări, prașile, stropiri cu fungicide și insecticide.

c) să nu facem ameliorări de soiuri de plante și animale, de orice fel, polenizări, altoiri și hibridizări, planuri de rotație a culturilor, nici la lucernă, și nici la un fel de alte plante, însilozări.
d) de asemenea ne angajăm să nu facem lucrări de ameliorarea solului, arături, semănături, grăpări, prașile și irigații, să nu efectuăm plantări, butășiri, marcotaje și tunderi de vie.

e) de asemenea ne angajăm să nu dăm nici un fel de indicații zootehnice, nici privind furajarea , monta naturală și artificială, tratarea zoonozelor, să nu prescriem tratamente veterinare, medicamentoase ori chirurgicale,
f) de asemenea ne angajăm să nu castrăm, scopim, jugănim și rîncăcim berbeci, porci, armăsari, iepuri, tauri, măgari, bivoli, cocoși, struți, fazani, și nici un alt animal domestic sau domesticibil.

Noi, prof. dr. doc. Neacșu Broajbă, decanul facultății de Agronomie, Zootehnie, Viticultură și Ameliorări Funciare ale aceleiași, împreună cu profesorii facultății, inginerii agronomi, zootehnicienii, veterinarii, gestionarii de silozuri și de material semincer, mulgătoarele, șefii de fermă și oierii, atît din predare, cît și din cercetare sau producție, ne angajăm să :

The present blog is about Conservative ideology and how it imagines the past. In fact, the Middle Ages and the epoch until 1800 was not so conservative.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store