Despre clișeul ”Lenin a fost trimis de către guvernul german în Rusia ca agent de încredere care să semneze pacea — înfrîngere cu Germania” s-a scris mult.

Image for post
Image for post
Vagon, muzeul din Tbilisi. E un memorial pentru notabilii georgieni arestați și uciși de bolșevici după lichidarea republicii independente Georgia.
Image for post
Image for post

În Rusia primului război mondial, paranoia era generală. Cine nu a fost acuzat că e agent german ? Țarul însuși e neamț. Nicolae II are șaizeci și trei de răs-răs-stră-străbunici nemți, o răs-răs-stră-străbunică rusoaică (1,5 % rus). Se căsătorește cu Alix von Hessen-Darmstadt und bei Rhein, care e și ea nemțoaică, și acuzată de trădare, ca și sfătuitorul lor, Rasputin.

Clișeul trimiterii lui Lenin de către germani presupune că, deja în 1917, Lenin era un supraom, cu capacități de a hipnotiza masele. Nu Lenin îl îndepărtează pe țar, ci verii săi, care îi cer să abdice, și care apoi suprimă monarhia. Kerensky e cel care democratizase conducerea armatei și crease comitetele de soldați. După ofensiva din vara lui 1917, eșuată, sute de mii de soldați au dezertat.
Există doar două forțe care acționează în perioada respectivă : mișcarea centrifugă și mișcarea centripetă, coalizare și fărîmițare. Pierd cei care nu reușesc să coalizeze armata în jurul lor.
Armata era înfometată, demoralizată, iar dezertările se țineau lanț, înainte ca Revoluția din Octombrie să dea puterea bolșevicilor. Statul pur și simplu nu mai avea resursele materiale să continue războiul.
Rusia mai trecuse printr-o înfrîngere urmată de revoltă : Rusia pierduse războiul ruso-japonez, din 1905, urmat de revoluția înfrîntă din 1905. Avertismentul fusese deja scris pe perete.

Să admitem că Germania ar fi sprijinit tabăra capitulardă ar fi și reușit să dea o lovitură de stat în Rusia, și să aducă la putere o tabără pro-germană, anti-război și pro-capitulare. Tratatul de capitulare de la Brest-Litovsk e din martie 1918; dar armata germană era înfrîntă de la sfîrșitul lui septembrie, dezertările din armata austro-ungară se țineau lanț. La finele lui septembrie, situația era clar defavorabilă Germaniei. Opt luni după Brest-Litovsk izbucnea Revoluția în Germania, care punea capăt războiului. Germanii care l-au adus la putere pe Lenin în Rusia iată că nu au fost capabili să controleze situația în propria lor țară.
Capitularea Rusiei, în martie, capitularea României în mai, succese reale, nu au fost capabile să mobilizeze nici armata, nici populația germană. Cum de nu au putut germanii trimite vagoane plumbuite și la Kiel ?
Nici sovieticii nu sînt siguri de putere în 1918. Pînă în 1920 continuă războiul civil cu albii, bolșevicii controlează o zonă clar circumscrisă, înconjurată de armatele albilor. Victoria lui Lenin, și a bolșevicilor, era incertă pînă la începutul lui 1920.

The present blog is about Conservative ideology and how it imagines the past. In fact, the Middle Ages and the epoch until 1800 was not so conservative.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store